पार्वती-परमेश्वर | Paarvati Parmeshwar

पार्वती-परमेश्वर | Paarvati Parmeshwar वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ-प्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वती-परमेश्वरौ ॥ माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः । बान्धवाः शिव-भक्ताश्च स्वदेशो भुवन-त्रयम् ॥

श्री हनुमान् वंदना | Shri Hanuman Vandana

श्री हनुमान् वंदना | Shri Hanuman Vandana मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम-दूतं शरणं प्रपद्ये ॥ (श्रीरामदूतं शिरसा नमामि) बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता । अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत् स्मरणात् भवेत् ॥