Shiv Mantras

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम: शिवाय ॥ भावार्थ : जो शिव नागराज वासुकि का हार पहिने …

Read moreShiv Mantras

Sanskrit Shlokas

गच्छन् पिपिलिको याति योजनानां शतान्यपि ।अगच्छन् वैनतेयः पदमेकं न गच्छति ॥ भावार्थ : लगातार चल रही चींटी सैकड़ों योजनों की …

Read moreSanskrit Shlokas

Vidya Slokas

सुखार्थिनः कुतोविद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् ।सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् ॥ भावार्थ : जिसे सुख की अभिलाषा …

Read moreVidya Slokas

Vidur Niti Slokas

निषेवते प्रशस्तानी निन्दितानी न सेवते । अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥ भावार्थ : सद्गुण, शुभ कर्म, भगवान् के प्रति श्रद्धा …

Read moreVidur Niti Slokas