लक्ष्मी वंदना | Lakshmi vandana in Sanskrit

नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुर-पूजिते ।

शङ्ख-चक्र-गदा-हस्ते महालक्ष्मि नमोस्तुते ॥

Leave a comment