Surya Namaskara Mantra

॥ સૂર્યનમસ્કાર મન્ત્રાઃ ॥

 ૐ ધ્યેયઃ સદા સવિતૃમણ્ડલ મધ્યવર્તિ।

 નારાયણઃ સરસિજાસન્સંઇવિષ્ટઃ ।

 કેયૂરવાન મકરકુણ્ડલવાન કિરીટી ।

 હારી હિરણ્મયવપુધૃતશંખચક્રઃ ॥

 ૐ હ્રાંમિત્રાય નમઃ ।

 ૐ હ્રીં રવયેનમઃ ।

 ૐ હ્રૂં સૂર્યાય નમઃ ।

 ૐ હ્રૈંભાનવેનમઃ ।

 ૐ હ્રૌં ખગાય નમઃ ।

 ૐ હ્રઃ પૂષ્ણે નમઃ ।

 ૐ હ્રાંહિરણ્યગર્ભાય નમઃ ।

 ૐ હ્રીં મરીચયેનમઃ ।

 ૐ હ્રૂં આદિત્યાય નમઃ ।

 ૐ હ્રૈંસવિત્રેનમઃ ।

 ૐ હ્રૌં અર્કાય નમઃ ।

 ૐ હ્રઃ ભાસ્કરાય નમઃ ।

 ૐ હ્રાંહ્રીં હ્રૂં હ્રૈંહ્રૌં હ્રઃ 

ૐ શ્રીસવિતૃસૂર્યનારાયણાય નમઃ ॥

આદિતસ્ય નમસ્કારાન્ યેકુર્વન્તિ દિનેદિને।

 જન્માન્તરસહસ્રેષુ દારિદ્ર્યંદોષ નાશતે।

 અકાલમૃત્યુ હરણંસર્વવ્યાધિ વિનાશનમ્ ।

 સૂર્યપાદોદકં તીર્થંજઠરે ધારયામ્યહમ્ ॥

 યોગેન ચિત્તસ્ય પદેન વાચા મલંશરીરસ્ય ચ વૈદ્યકેન ।

 યોપાકરોત્તંપ્રવરં મુનીનાં પતંજલિંપ્રાંજલિરાનતોઽસ્મિ ॥

 

Leave a Comment