if(function_exists('seopress_display_breadcrumbs')) { seopress_display_breadcrumbs(); }

Shiv Mantras

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम: शिवाय ॥ भावार्थ :जो शिव नागराज वासुकि का…

Sanskrit Shlokas

गच्छन् पिपिलिको याति योजनानां शतान्यपि ।अगच्छन् वैनतेयः पदमेकं न गच्छति ॥ भावार्थ :लगातार चल रही चींटी सैकड़ों…

Subhasitani Slokas

sanskrit subhashita with meaning in hindi अग्निशेषमृणशेषं शत्रुशेषं तथैव च ।पुन: पुन: प्रवर्धेत तस्माच्शेषं न कारयेत् ॥…

Vidya Slokas

sanskrit slokas with meaning in hindi on vidya सुखार्थिनः कुतोविद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् ।सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां…

Vidur Niti Slokas

Vidur Neeti Slokas निषेवते प्रशस्तानी निन्दितानी न सेवते । अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥ भावार्थ :सद्गुण, शुभ…